פיננסים

חיסכון פיננסי

הפוליסה הפיננסית היא מכשיר פיננסי  המאפשר ליהנות מניהול בהתאמה אישית 

לפוליסה יתרונות רבים, לדוגמא: ניתן למשוך חלק מהכסף או כולו לפי דרישה בכל עת, יתרונות מיסוי, דמי ניהול נמוכים, מסלולי השקעה מגוונים, השקעה בנכסים לא סחירים ועוד..

גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מוצר נזיל המיועד לחיסכון לטווח קצר, בינוני או ארוך, בעוד שקופת הגמל המסורתית היא מוצר חיסכון פנסיוני ארוך טווח. הכספים המופקדים בקופות נזילים וניתן למשוך אותם בכל עת וכוללים הטבות מס משמעותיות לצד דמי ניהול אטרקטיביים.

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא תוכנית לביטוח פנסיוני המבטיחה לעובד ולעובד עצמאי תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה, וכן במקרה של נכות, ופנסיה לשאירים במקרה של מות העובד.

קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה תוכנית חיסכון לטווח הבינוני, המאפשר לך לצבור כספים לכל מטרה. ניתן לפדות את הקרן כסכום חד פעמי ולא כקצבה חודשית כבר לאחר 6 שנים. חיסכון זה מיועד הן ללקוחות עצמאים והן ללקוחות שכירים, כאשר ניתן לבחור את מסלול ההשקעה ממגוון המסלולים השונים הקיימים לפי רמות סיכון שונות.

קופת גמל

קופת גמל מהווה את אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. קופת גמל הינה חיסכון לטווח ארוך, בעל מרכיב של חיסכון בלבד ללא רכיבים ביטוחיים

באמצעות קופת הגמל ניתן לחסוך כספים לגיל פרישה וליהנות מהטבות מס.

דילוג לתוכן