ביטוח חיים

ביטוח ריסק במקרה מוות

תכנית ביטוח למקרה מוות  מכל סיבה מעניקה למוטבים את סכום הביטוח בתשלום חד פעמי במקרה של פטירת המבוטח חלילה, במהלך תקופת הביטוח. סכום הביטוח נקבע על ידי המבוטח

ביטוח ריסק יעניק לך ולמשפחתך שקט נפשי. במקרה של מוות, חלילה, משפחתך תקבל סכום כסף שידאג לעתידה הכלכלי.

ביטוח נכות מתאונה

תאונה הגורמת לך לנכות, מביאה איתה נזק כלכלי רב, ביטוח נכות מתאונה מעניק פיצוי כספי חד פעמי במקרה של נכות קבועה, היכול לסייע לך ולמשפחתך לשאת בהוצאות הנגרמות כתוצאה מנכות

במקרה של נכות חלקית קבועה, ישולם חלק יחסי מסכום הפיצוי שנרכש בתוכנית, בהתאם לתנאי הביטוח.

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח למקרה בו המבוטח איבד את כושרו לעבוד, עקב תאונה או מחלה

פוליסות ביטוח אובדן כושר העבודה מבטיחות לך תשלום חודשי במקרה של תאונה או למקרה שבו תיאלץ מסיבה רפואית להפסיק לעבוד לתקופה מסוימת

פיצוי זה נועד להחליף את משכרותו של המבוטח עד לתקרה של 75% ע"פ תנאי הפוליסה, כאשר סכום זה למעשה מגן על בני המשפחה ושומר על רמת חייהם.

ניתן להרחיב את הכיסוי ולרכוש ביטול קיזוז מביטוח לאומי, פרנצ'יזה והגדרה עיסוקית למקצוע ספציפי

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא נועד על מנת להבטיח את החזר ההלוואה, הביטוח יופעל במידה ונגרם נזק לנכס עצמו, או לחליפין כאשר אחד הלווים נפטר, במקרה זה הביטוח ישלם את יתרת המשכנתא לבנק.

ביטוח המשכנתא כולל שני מרכיבים ביטוחיים – ביטוח ריסק למקרה מוות וביטוח מבנה

דילוג לתוכן